Share
rotate background

Biệt Thự Nhà Vườn

  • Date : 07.2015
  • Area : Diện tích khu đất: 0,66ha, Diện tích
    xây dựng 500m2
  • Chủ đầu tư : Anh Sơn
  • Client : Biệt Thự
  • Status : Completed
  • Địa Điểm : Sóc Sơn
  • /

Add Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *