0942.119.100

Nhà Phố Hải Phòng

Client : MR Trường.
SCALE: 80 M 2

Kiến Trúc.

Kiến trúc Hiện Đại thông thoáng.

Kiến trúc Hiện Đại thông thoáng.

Phòng Khách Bếp Hiện Đại

Phòng Ngủ

Phòng Ngủ