0942.119.100

Nhà Phố HP House - Hải Phòng

Client : MR Lâm.
SCALE: 400 M 2

Nhà Phố Hiện Đại

Phong cách Hiện Đại tinh tế sang trọng.

Kiến Trúc

Phòng Khách Bếp

Phòng Khách Bếp

P. Ngu

P. Ngủ