0942.119.100

Thiết Kế Du Thuyền Emperor Cruise

Client : Emperor Cruise
SCALE: 3 Boong Chính

Du Thuyền Emperor Cruise : 3 boong chính , 10 cabin Ngủ

Du thuyền Hoàng Đế Emperor Cruises được lấy cảm hứng từ lịch sử, với vua cuối cùng của triều đại phong kiến việt nam Bảo Đại

Sundeck

Nhà hàng

Phòng King bed

Phòng Double