0942.119.100

Thiết Kế Nhà Hàng Việt Ao Ta - Royal City

Client : Công Ty cổ phần Ao Ta
SCALE: 2000 M 2

Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Việt Ao Ta - Royal city

THIẾT KẾ NHÀ HÀNG TRUYỀN THỐNG VIỆT SANG TRỌNG GẦN GŨI. Màu sắc trong không gian thiết kế nội thất nhà hàng truyền thống Việt Nam

Không gian Nhà Hàng

Nhà hàng

Nhà hàng

Không gian Nhà Hàng

Không gian Nhà Hàng

Không gian Nhà Hàng

THực tế