0942.119.100

Tin Tức

Đóng tàu bằng vật liệu PPC (Polypropylene Copolymer)

Đóng tàu bằng vật liệu PPC (Polypropylene Copolymer)

Với những tính năng vượt trội trong quá trình sử dụng, vật liệu PPC (Polypropylene Copolymer) đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng trong ngành công nghiệp đóng tàu. Vật liệu PPC (Polypropylene Copolymer) loại vật liệu mới, công nghệ mới cho ngành đóng tàu tại Việt Nam....

by admin
Th4 , 13

Get in touch

contacts
+84 (942) 119-100
+84 (942) 119-100
boxdesignvn@gmail.com
KDT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội ,Việt Nam
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong