0942.119.100

Thiết kế Du Thuyền Hòa Bình - Cullinan

Client : Hòa Bình
SCALE: Nhà Hàng - Thăm Vịnh

Du Thuyền Hòa Bình cullinan

Du thuyền khai thác tại lòng hồ hòa bình, Boxdesign bố trí tổng thể với Cầu trượt hơi, khu vực tắm tráng, Không gian nhà hàng sang trọng...

Tổng Thể

Tổng Thể

Nhà hàng

Nhà hàng

Nhà hàng