0942.119.100

Thiết Kế Du Thuyền Iris

Client : Hạ Long
SCALE: 99 Khách - Thăm Vịnh

Du Thuyền 99 Khách

Thiết kế du thuyền Iris 99 khách 5 sao thăm vịnh hiện đại bậc nhất.Du Thuyền được hạ thủy t8/2023 với những tiêu chuẩn cao cấp dành cho du thuyền nhà hàng

Tổng Thể

Tổng Thể

Nhà hàng

Nhà hàng