0942.119.100

Thiết kế Du Thuyền Ngủ Đêm 33P

Client : Hạ Long
SCALE: Du Thuyền Ngủ Đêm

Thiết kế Du Thuyền Ngủ Đêm

Du thuyền Ngủ Đêm khai thác Vịnh Hạ Long. Boxdesign đã xây dựng 1 câu chuyện văn hóa xuyên suốt hải trình thăm quan. Bố trí tổng thể Với trang bị cao cấp ... Nét Văn hóa Đông Dương trên vịnh di sản

Tổng Thể

Sundeck

Sảnh đón tiếp

Sảnh đón tiếp

Nhà hàng

Phòng Đợi

Phòng Ngủ tiêu chuẩn