0942.119.100

Thiết Kế Du Thuyền Ngủ Đêm

SCALE: Du thuyền Ngủ Đêm

Thiết Kế Du Thuyền Ngủ Đêm

Du Thuyền là sản phẩm thiết kế giữa liên doanh : Công ty Cổ phần thiết kế và dịch vụ kỹ thuật tàu thủy Việt hàn Và Boxdesign. Du thuyền thiết kế với chiều dài 54m rộng 9.6m. Loại hình du thuyền Ngủ đêm trên vịnh .

Thiết Kế Du thuyền

Option 1 (2)
Option 1 (3)
Option 1 (4)
Model