0942.119.100

Thiết Kế Thi Công Nội Thất Du Thuyền Emperor Cruise Nha Trang

Client CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẾ DU THUYỀN
SCALE: Du thuyền nhà hàng

Thiết Kế thi công Nội Thất Du Thuyền Emperor Nha Trang

Du Thuyền Hoàng Đế thiết kế là điển hình cho thuyền buồm Việt được xây dựng ở Vịnh Nha Trang nổi tiếng thế giới và được thiết kế cẩn thận, lấy cảm hứng và xây dựng trên những tiêu chuẩn cao nhất.

Tổng thể thiết kế

Phòng trà

Phòng trà thực tế thi công

Nhà hàng

Nhà hàng

Nhà hàng